XÉT RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành đã mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với 03 trường hợp đang chấp hành án treo trên địa bàn huyện.

Hình ảnh phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đã nhận xét, đánh giá về thủ tục hồ sơ đề nghị đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định tại Điều 89 Luật Thi hành án hình sự. Về quy trình xem xét và đề nghị đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 08 ngày 14/8/2012 của Bộ Công an – Bộ Quốc Phòng -Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo. Chủ tịch UBND các xã đã chủ trì họp gồm đại diện lãnh đạo Công an, Mặt trận Tổ quốc, Tư pháp và người được giao trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án treo để xem xét về điều kiện được rút ngắn thời gian thử thách và có văn bản đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự xem xét đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét rút ngắn thời gian thử thách cho người bị kết án. Đối với người bị kết án được đề nghị đều đảm bảo đã chấp hành được ít nhất 1/2 thời gian thử thách, quá trình chấp hành có nhiều tiến bộ, chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ của người được hưởng án treo; chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực lao động, học tập và sửa chữa lỗi lầm; thực hiện đầy đủ các hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án. Do đó, các trường hợp Cơ quan Thi hành án hình sự đề nghị rút ngắn là phù hợp đảm bảo sự khách quan, công bằng.

Chủ tọa phiên họp công bố quyết định

Kết quả: Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đã quyết định rút ngắn thời gian thử thách 05 tháng cho 02 trường hợp và rút ngắn thời gian thử thách 03 tháng cho 01 trường hợp.

Ngay sau khi Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo có hiệu lực pháp luật, UBND các xã sẽ tổ chức công bố quyết định của Tòa án và thông báo công khai để nhân dân hiểu được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Đồng thời qua đó có tác dụng cảm hóa, giáo dục đối với người chấp hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại xã, phường./.

Tác giả: Nguyễn Nho Hoàng – Đặng Tư Thình

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

XÉT XỬ BỊ CÁO NGUYỄN NGỌC H VÀ ĐỒNG PHẠM VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng …

X