Tòa án nhân dân huyện Núi Thành: Tổng kết công tác xét xử năm 2014.

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, vừa qua Tòa án nhân dân huyện Núi Thành (TAND) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham gia xét xử của Hội Thẩm nhân dân (HTND) huyện.

Theo báo cáo, năm 2014 tổng số án các loại đã thụ lý là 552 vụ – việc (tăng 61 vụ – việc, tăng 11,05% so năm 2013); đã giải quyết 552 vụ – việc, đạt 100% . Trong đó án Hình sự đã thụ lý 80 vụ/148 bị cáo; xét xử vụ – việc án Dân sự 132 vụ – 08 việc; đã thụ lý và giải quyết 223 vụ – việc án Hôn nhân và gia đình; án Kinh doanh thương mại 88 vụ; án Hành chính 16 vụ; án Lao động 05 vụ. Đặc biệt, Hội thẩm nhân dân (HTND) huyện đã tham gia xét xử cùng Tòa án nhân dân huyện được 146 vụ với 292 lượt HTND tham gia, trong đó có 53 vụ án các loại bị kháng cáo, kháng nghị.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2011-2016 Hội đồng nhân dân huyện đã bầu đoàn HTND huyện gồm 19 vị được cơ cấu ở các cơ quan, ban ngành đoàn thể, cán bộ hưu trí đáp ứng được trình độ, năng lực và nghiệp vụ tham gia xét xử cùng ngành TAND huyện. Nhìn chung, trong qúa trình xét hỏi các loại án, các vị HTND đã có đầu tư cho việc xem xét, nghiên cứu hồ sơ từng vụ án, đưa ra những câu hỏi có trọng tâm, sát thực với nội dung vụ án cần được làm rõ tại phiên Tòa; tại thủ tục nghị án đã tuân thủ theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TƯ ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TƯ ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị đã đánh giá đầy đủ, khách quan và toàn diện các tài liệu, chứng cứ của vụ án, xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, tư cách người tham gia tố tụng.v.v…qua đó đã phát huy được nguyên tắc độc lập tuân thủ theo pháp luật khi biểu quyết. Tuy vậy, ngoài sự nổ lực, phấn đấu của các vị HTND vẫn còn bộc lộ những hạn chế như chưa coi trọng đến việc nghiên cứu hồ sơ vụ án, chưa mạnh dạn trao đổi với Thẩm Phán chủ tọa phiên tòa về việc thu thập, đánh giá chứng cứ trong từng vụ án… Tại Hội nghị đã tổ chức bình xét đề nghị TAND tối cao, TAND tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử năm 2014, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2015.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHIÊN TÒA XÉT XỬ VỤ ÁN DÂN SỰ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Sáng ngày 24/8/2021, Tòa án nhân dân huyện Núi Thành mở phiên tòa xét xử …

X