Lịch công tác

Thứ 2 (06/9/2021) Thứ 3 (07/9/2021) Thứ 4 (08/9/2021) Thứ 5 (09/9/2021) Thứ 6 (10/9/2021)
Chánh án
Nguyễn Nho Hoàng

* Làm việc tại cơ quan

* Xét xử án dân sự * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Xét xử án hôn nhân và gia đình
Phó Chánh án
Nguyễn Thị Hoàng Trà

* Xét xử án hình sự

* Xét xử án hình sự

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Nguyễn Công Thắng
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Trương Văn Biểu
* Làm việc tại cơ quan * Xét xử án hình sự * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Xét xử án hình sự
Thẩm phán
Cao Văn Cần
* Làm việc tại cơ quan * Xét xử án dân sự * Xét xử án dân sự * Xét xử án hình sự * Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Nguyễn Thị Xuân Thùy
* Làm việc tại cơ quan * Thư ký phiên tòa * Thư ký phiên tòa * Thư ký phiên tòa * Thư ký phiên tòa
Thư ký
Nguyễn Hữu Thức
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Thư ký phiên tòa
Thư ký
Phạm Thị Mùi
* Thư ký phiên tòa * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Lê Văn Nam
* Làm việc tại cơ quan * Thư ký phiên tòa * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Đoàn Thị Kiều Hoanh
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Bộ phận Văn phòng * Phục vụ các hoạt động chung;

* Thụ lý đơn yêu cầu, đơn khởi kiện

* Phục vụ công tác xét xử;

* Phục vụ các hoạt động chung;

* Phục vụ công tác xét xử;

* Phục vụ các hoạt động chung;

* Phục vụ công tác xét xử;

* Phục vụ các hoạt động chung;

* Phục vụ công tác xét xử;

* Phục vụ các hoạt động chung;

X