Lịch công tác

Thứ 2 (03/7/2023) Thứ 3 (04/7/2023) Thứ 4 (05/7/2023) Thứ 5 (06/7/2023) Thứ 6 (07/7/2023)
Chánh án
Nguyễn Nho Hoàng
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan * Dự họp tại Công an huyện * Dự họp tại UBND huyện

* Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh án
Nguyễn Thị Hoàng Trà
Đào tạo Chính trị

Đào tạo Chính trị

Đào tạo Chính trị

Đào tạo Chính trị Đào tạo Chính trị
Thẩm phán
Nguyễn Công Thắng
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Xét xử án dân sự * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Xét xử án dân sự
Thẩm phán
Trương Văn Biểu
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Xét xử án dân sự
Thẩm phán
Cao Văn Cần
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Xét xử án hình sự
Thẩm phán
Nguyễn Thị Xuân Thùy
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Xét xử án hình sự * Xét cai nghiện tại Hiệp Đức * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thẩm phán
Phan Văn Quốc
* Nghỉ ốm đau * Nghỉ ốm đau * Nghỉ ốm đau * Nghỉ ốm đau * Nghỉ ốm đau
Thẩm phán
Nguyễn Công Bá
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan * Xét xử án hình sự * Thẩm định, định giá tài sản * Giải quyết việc dân sự
Thư ký
Nguyễn Hữu Thức
* Đi đào tạo nghiệp vụ * Đi đào tạo nghiệp vụ * Đi đào tạo nghiệp vụ * Đi đào tạo nghiệp vụ * Đi đào tạo nghiệp vụ
Thư ký
Đoàn Thị Kiều Hoanh
* Nghỉ thai sản * Nghỉ thai sản * Nghỉ thai sản * Nghỉ thai sản * Nghỉ thai sản
Thư ký
Phạm Thị Mùi
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Thư ký phiên tòa * Xét cai nghiện tại Hiệp Đức * Thẩm định, định giá tài sản * Làm việc tại cơ quan
Thư ký
Lê Huỳnh Lan Vi
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Thư ký phiên tòa * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Thẩm tra viên
Nguyễn Thị Mỹ Dung
* Giao ban

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan
Bộ phận Văn phòng * Phục vụ các hoạt động chung; * Phục vụ công tác xét xử

* Phục vụ các hoạt động chung;

* Phục vụ các hoạt động chung; * Phục vụ các hoạt động chung; * Phục vụ công tác xét xử

* Phục vụ các hoạt động chung;

X