Lịch công tác

Thứ 2 (18/01/2021) Thứ 3 (19/01/2021) Thứ 4 (20/01/2021) Thứ 5 (21/01/2021) Thứ 6 (22/01/2021)
Chánh án
Bùi Đình Dũng
Làm việc tại cơ quan Đi họp tại Tòa án tỉnh Xét xử án hình sự * Xử án hình sự

* Xử án hôn nhân gia đình

Họp cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Nho Hoàng
Làm việc tại cơ quan Đi họp Nội chính Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Họp cơ quan
Thẩm phán
Nguyễn Công Thắng
Thẩm phán
Trương Văn Biểu
* Xét xử án hôn nhân

* Xét xử án kinh doanh thương mại

* Xét xử án dân sự

* Xét xử án hôn nhân

Làm việc tại cơ quan Xét xử án hôn nhân Xét xử án dân sự
Thẩm phán
Nguyễn Thị Hoàng Trà
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan * Thẩm định tại xã Tam Quang

* Thẩm định tại xã Tam Hiệp

Họp cơ quan
Thẩm phán
Cao Văn Cần
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan * Thẩm định tại xã Tam Quang

* Thẩm định tại xã Tam Hiệp

Họp cơ quan
X