Lịch công tác

Thứ 2 (14/6/2021) Thứ 3 (15/6/2021) Thứ 4 (16/6/2021) Thứ 5 (17/6/2021) Thứ 6 (18/6/2021)
Chánh án
Nguyễn Nho Hoàng

* Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan

* Làm việc tại cơ quan

* Họp cơ quan

Thẩm phán
Nguyễn Thị Hoàng Trà
* Làm việc tại cơ quan * Giải quyết án dân sự

* Dự hội nghị tại huyện ủy

* Giải quyết án dân sự

* Giải quyết án hôn nhân và gia đình

* Đi thẩm định tại xã Tam Giang

* Xét xử án dân sự

* Họp cơ quan

Thẩm phán
Nguyễn Công Thắng
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan

* Họp cơ quan

Thẩm phán
Trương Văn Biểu
Đi công tác tại xã Tam Hải và xã Tam Nghĩa * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại xã Tam Mỹ Tây * Làm việc tại cơ quan

* Họp cơ quan

Thẩm phán
Cao Văn Cần
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Đi thẩm định tại thị trấn Núi Thành * Làm việc tại cơ quan

* Họp cơ quan

Thư ký
Nguyễn Thị Xuân Thùy
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan * Thẩm định tại thị trấn Núi Thành * Thư ký phiên tòa

* Họp cơ quan

Thư ký
Nguyễn Hữu Thức
Đi công tác tại xã Tam Hải và xã Tam Nghĩa Đi công tác tại xã Tam Xuân 1 Đi công tác tại xã Tam Sơn Đi công tác tại xã Tam Mỹ Tây * Làm việc tại cơ quan

* Họp cơ quan

Thư ký
Phạm Thị Mùi
* Làm việc tại cơ quan * Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại xã Tam Mỹ Tây * Đi thẩm định tại xã Tam Giang * Làm việc tại cơ quan

* Họp cơ quan

Bộ phận Văn phòng * Phục vụ các hoạt động chung;
* Hoàn thiện báo cáo theo công văn 267/CV-TA của Tòa án nhân dân tỉnh
* Phục vụ các hoạt động chung

* Hoàn thiện các Báo cáo theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh

* Phục vụ các hoạt động chung * Phục vụ các hoạt động chung * Phục vụ các hoạt động xét xử án dân sự

* Họp cơ quan

 
X