Trợ giúp pháp lý

HƯỚNG DẪN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

I. NHỮNG TRANH CHẤP DÂN SỰ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN (Điều 26 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015) Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân …

Xem chi tiết »

Hướng dẫn khởi kiện vụ án ly hôn

Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (vụ án hôn nhân và gia đình): Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ …

Xem chi tiết »
X