Tin hoạt động

BẦU HỘI THẨM NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021 -2026

Ngày 29/6/2021, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất nhằm bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Tại kỳ họp – Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành …

Xem chi tiết »

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP

Chiều ngày 08 tháng 3 năm 2021, liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp quý 1 năm 2021. Về dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cùng với Điều tra viên, …

Xem chi tiết »
X