BẦU HỘI THẨM NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021 -2026

Ngày 29/6/2021, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất nhằm bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND)

Tại kỳ họp – Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân huyện Núi Thành. Kết quả, đã bầu 18 vị Hội thẩm nhân dân huyện Núi Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tác giả: Nguyễn Nho Hoàng – Đặng Tư Thình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

GÂY THƯƠNG TÍCH VÌ TRANH CHẤP HỒ NUÔI TÔM

Ngày 24 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Núi …

X